Nyhtestablå

Bildbank

Länsmuseet bygger successivt upp ett rikt foto- och bildmaterial, dels genom våra egna undersökningar, dels genom insamling av äldre bilder, t ex i samarbete med hembygdsföreningarna. För att både allmänheten och professionella bildanvändare lätt skall kunna se våra bästa bilder har vi valt att presentera dem här på vår webbplats.

Söktips: Skriv in ett eller flera sökord - en plats som Sigtuna eller Mölnbo eller ett motivord som häst eller traktor.
Skriver du flera ord får du träffar på bilder med båda orden i texten men inte i följd.
Vill du söka på orden i föjd så sätter du citationstecken kring dem, t ex ”Stora gatan”.

Exempel

AN-01197 Myra grustag
LX2003-0539 Skederids kyrka
ldng2013-0945 Skulpturvandring

Senaste kommentar

LX2000-0184Djurhållningen upphörde successivt under 1950-talet och definitivt när arbetshästen Olle fick sluta sina dagar 1960. Mina föräldrar köpte mjölk som bonden Erik Adolfsson (av de flesta känd som snus-Erik), bror till Ellen, levererade. Det skedde åren 1954 och fram tills han slutade med kor. Han hade även grisar och höns. Ellen och Erik bodde i huset. Olle-hästen, en ardenner, plogade åt grannar längs Fruängsvägen, och hjälpte min far att dra ner timmer vintertid till vägen. Vänstra byggnaden hade två stora rum för hö, som vi barn fick hoppa i från skördetröskan som inte längre finns kvar. Vi fick också åka hölass och lövad skrinda till dansbanan vid Rönninge station varje midsommar.