Nyhtestablå

Bildbank

Länsmuseet bygger successivt upp ett rikt foto- och bildmaterial, dels genom våra egna undersökningar, dels genom insamling av äldre bilder. För att både allmänheten och professionella bildanvändare lätt skall kunna se våra bästa bilder har vi valt att presentera dem här på vår webbplats.

Bildsamlingar från hembygdsföreningar
Under tio års tid samarbetade länsmuseet med tio av länets hembygdsföreningar kring bilddigitalisering. Ett urval av fotografier från föreningarna digitaliserades och visades i museets digitala bildbank. Originalfotografierna finns hos föreningarna.

De digitala fotografierna har nu flyttats från länsmuseets bildbank till den gemensamma webbplatsen Kulturarv Stockholm Här finns ett rikt bildmaterial från länet att söka ur, både från de tio ursprungliga föreningarna men också från de föreningar som deltar i samarbetet Kollektivt kulturarv.

Söktips
Skriv in ett eller flera sökord - en plats som Sigtuna eller Mölnbo eller ett motivord som häst eller traktor. Skriver du flera ord får du träffar på bilder med båda orden i texten men inte i följd.
Vill du söka på orden i föjd så sätter du citationstecken kring dem, t ex ”Stora gatan”.

Exempel

LP2005-0153 Norrortsleden
lp2011-0886 Salongen 26-33, 37-42, Farstun 6-10, Salongen 7, 9-10
FB-1170 Stockholm

Senaste kommentar

FB-1137Gillbo, den del av Rotebro som ligger väster om järnvägen. På vänstra sidan i mitten en stor tegelbyggnad med en del högre än övriga, Sigurd Goljes gummeringsfabrik, 1918-1967. Tillverkade klister, pappersremsor och etiketter till förpackningar, samt fönsterremsor för tätning. Huset rakt över gatan, två våningar och vindsvåning, innehöll tidigare speceri- och viktualiehandel på nedre våningen och bostad på de övriga. Innehavare från 1916 - 1922 Eskil Bjurman.