Nyhtestablå

Monteringsfärdiga hus

I de tidigaste prefabricerade villorna bestod väggelementen av plankkonstruktioner.
Mot slutet av 1800-talet växte snickeriindustrin snabbt. I Småland växte många snickerifabriker fram där man framställde dörrar, fönster och andra byggnadsdetaljer. Snart började man även producera färdiga trähus som i stort sett bestod av förkapat virke och en ritning.

Ytterväggarna bestod vanligen av en plankvägg eller en stolpvägg. Vid Fogelfors bruk utvecklades på 1920-talet ett byggnadssystem som kallades Idealsystemet, där ytterväggselementen utfördes som våningshöga 0,7 eller 1,4 m breda ”luckor”.

I konstruktionen ""Stabil” från 1944 bestod de 85 cm breda ytterväggsblocken av två lag 2” plank med en mellanliggande utsalning på 1”. Vid uppförandet kompletterades de med ytterpanel och på insidan kläddes de med träfiberplattor.

Många husföretag växte upp i Småland. Där fanns redan vid sekelskiftet 1900 en omfattande snickeriindustri där man tillverkade fönster, dörrar m m.

FMRWPL-0073 WP-villa i Berghem, Järfälla, 1966.

WPL-0375 Ett segment av WP-villan lyfts på plats 1960.

WPL-0391 En färdig del av WP-villan lastad för vidare transport. Widmark och Platzer AB, 1960.