Nyhtestablå

Besöksmål

Karlbergs slott

Karlbergs slott ligger i Solna på gränsen till Vasastan i Stockholm. I den pampiga 1600-talsbyggnaden vid kanalen håller försvarets kadettskola till. Parken är öppen för allmänheten men i övrigt används slottet av Militärhögskolan.

Karlberg har fått sitt namn efter riksamiralen Karl Karlsson Gyllenhielm, Gustav II Adolfs halvbror, som på 1620-talet köpte tre byar som han slog ihop till ett gods. Därefter lät han bygga slottet.

Rikskanslern Magnus Gabriel De la Gardie köpte Karlberg av Gyllenhielms arvingar. De la Gardie stod då på höjden av sin makt och under ledning av arkitekten Jean de la Vallée igångsattes en stor om- och tillbyggnad, som kom att göra Karlberg till en av landets mest praktfulla slottsanläggningar.

Slottet fick en H-formig grundplan, som var typisk för ett förnämt palats vid denna tid. Fasaderna färgades rosa och försågs med en yppig dekor i stuck.

Kring slottet anlades en terrasserad trädgård med dammar, fontäner, skulpturer och byggnader av skilda slag.

Karl XII:s barndomshem

Kung Karl XI köpte Karlberg 1688. Bostadsvåningen i huvudbyggnadens västra del övertogs av den unge kronprins Karl, den blivande Karl XII, som växte upp på Karlberg och jagade varg i Solnaskogarna. Det var också hit som hans kista fördes en januaridag 1719 efter den långa resan från vallarna vid Haldens fästning.

Efter slottet Tre Kronors brand blev Karlberg kungafamiljens tillflykt till dess att nya Stockholms slott blev inflyttningsklart 1754.

Gustav III, själv uppvuxen på Karlberg, beslutade strax före sin död 1792 att låta inrätta en militärakademi. Den kom att förläggas till Karlberg. För det ändamålet byggdes slottet till och om och här har svenska officerare fått sin utbildning sedan 1792.

Under 1980-talet genomgick slottet en yttre upprustning.

Sargad av Essingeleden

Karlbergsparken, som anlades på 1600-talet, har inte fått ligga orörd. På 1860-talet skar norra stambanan ett djupt sår i den nordöstra delen. Hundra år senare var det Essingeleden och Pampaslänken som inkräktade på parken. Men trots dagens trafikbuller innebär det centrala läget att parken ändå utnyttjas flitigt av joggare, hundägare, dagisgrupper och många andra.

Vid arkeologiska undersökningar 2001 av ett gravfält vid Tomteboda, som kan knytas till en av de byar som var ursprunget till Karlberg, påträffades bland annat ett fragment av en bildsten med en inskrift med den äldre, urnordiska runraden.

Länkar

Militärhögskolan Karlberg

Närmaste SL hållplats S:t Eriksplan T-bana / Karlbergs station

Litteraturtips och information

Erik Norberg m fl.:(red.) Karlberg, slott och skola. Del 1-3. Stockholm 1992.

Karin Andersson m. fl.: Karlbergs slott. Stockholm 1987.

Karlberg. I: Slott och herresäten i Sverige. Uppland I. red. Bengt G. Söderberg. 1967.

John Hamilton: Solnas sista gravar. Järnåldern i staden. I: Uppdrag arkeologi 2. 2005.


LDNG2007-0005 Karlbergs slott.

LDNG2007-0007 Slottflygel.

LDNG2007-0008 Dianas tempel.

LDNG2007-0010 Pompes grav.

lx2002-0258 Kaserngården.